Neoprávněný start hráče

 1. HRÁČ, KTERÝ VŮBEC NENÍ EVIDOVÁN PRO ÚČELY HLA (NENÍ NA SOUPISCE ŽÁDNÉHO TÝMU HLA)
  Trest pro tým, který takové hráče nasadí do hry – pokuta 4.000 Kč srážkou z předem vybrané kauce, kontumace výsledku 0:5 ve prospěch soupeře. Tento přestupek lze odhalit před začátkem zápasu, kdykoliv během zápasu, ale nejpozději hned po skončení zápasu a to zápsáním do „Zápisu o utkání“ a následným legitimováním hráče (doložení totožnosti je možné ještě následující den po utkání). Nedoloží-li postižený tým doklad totožnosti ani následující den, odehraný zápas se bude kontumovat ve prospěch soupeře a týmu, který se provinil propadne kauce.
  Kauce musí být v tomto případě opětovně složena u ředitele soutěže v celé výši a to do následujícího zápasu týmu, nejdéle však do 14ti pracovních dní od data prohřešku.
  Nedojde-li v této lhůtě k zaplacení/doplacení svých závazků, nebude tento tým pokračovat v soutěžních zápasech HLA a jeho plánované zápasy budou kontumovány ve prospěch soupeřů. Nedoplatí-li tým své “dluhy“ do 1 měsíce od data prohřešku, bude vyloučen ze soutěže HLA a to bez nároku navrácení všech financí (předem zaplacená polovina soutěže atd.) !!!

 2. HRÁČ, KTERÝ NESPLŇUJE PRAVIDLO O ODREGISTROVÁNÍ
  Na hráče, který dle soupeře hraje neoprávněně, musí být vznesen protest a to jednoznačně zápsáním do „Zápisu o utkání“ vedoucím týmu (kapitánem) hned po skončení zápasu. Tento zápis musí být podepsán oběma týmy.
  Tým, který protest vznesl, má 14 kalendářních dnů na to, aby prokázal neoprávněný start hráče soupeře, a výsledek šetření sdělil řediteli soutěže formou vyplněného formuláře, kde budou uvedeny všechny pádné důkazy, proti hráči, na kterého byl vznesen protest. Tento formulář si vyzvednou hned po podání protestu u časomíry.
  Po předání formuláře řediteli (časomíře) bude ze strany vedení soutěže tento prověřen a to do 1 týdne. Budou-li se zjištěné informace zakládat na pravdě, jedná se tedy o neoprávněný start hráče s těmito následky:
  trest pro tým, který takového hráče nasadí do hry – pokuta 4.000 Kč srážkou z předem vybrané kauce a kontumace výsledku 0:5 ve prospěch soupeře.
  Kauce musí být v tomto případě opětovně složena u ředitele soutěže v celé výši a to do následujícího zápasu týmu, nejdéle však do 14ti pracovních dní od data prohřešku. Nedojde-li v této lhůtě k zaplacení/doplacení závazků, nebude tento tým pokračovat v soutěžních zápasech HLA a jeho plánované zápasy budou kontumovány ve prospěch soupeřů. Nedoplatí-li tým své “dluhy“ do 1 měsíce od data prohřešku, bude vyloučen ze soutěže HLA a to bez nároku navrácení všech financí (předem zaplacená polovina soutěže atd.) !!!
  Nedodá-li protestující tým vyplněný formulář do 14ti kalendářních dnů, protest se považuje za STORNOVANÝ.
  Veškeré protesty o neoprávněných startech hráčů musí být dořešeny do konce základní části, v Play-off můžou být protesty podány také, ale zde se již po zjištění oprávněného protestu nebudou kontumovat výsledky, ale tým, který v Play-off nasadí do hry hráče, který nesplňuje pravidla HLA, bude ze soutěže navždy VYLOUČEN !!!

  Vedení HLA se bude zabývat pouze těmi hráči, kteří budou uvedeni v „Zápise o utkání“ a vždy k danému zápasu. Tedy hráč, na něhož bude vznesen protest může až do vyřešení normálně nastupovat k dalším soutěžním zápasům, avšak s rizikem,že bude v dalších zápasech opět lustrován a tudíž po prokázání jeho neoprávněného startu bude tým muset zaplatit pokutu 4.000 Kč za každý zápas ke kterému nastoupil a byl uveden v zápise jako lustrovaný.