Pravidla HLA

 1. Hrát smí pouze hráči, kteří
  1. nebyli nikdy registrováni (v soutěži organizované ČSLH), nebo
  2. kteří byli registrováni maximálně ve druhé lize, kde byli napsáni v zápisu o utkání maximálně k pěti soutěžním zápasům a již minimálně 5 let nejsou aktivními hráči (nejsou zapsáni k žádnému zápasu, který je řízen svazem ČSLH (lze ověřit na www.eliteprospects.com).
 2. Před začátkem sezony dodá vedoucí mužstva webmasterovi soupisky s fotem pro následující ročník. Soupiska smí obsahovat max.30 lidí a dopisovat lze pouze do konce září.
 3. Každý hráč smí hrát pouze za tým, ve kterém je registrován. JE dovoleno si vypůjčit golmana od jinného týmu HLA se souhlasem všech zainteresovaných. Vždy se musí hlásit časomíře.
 4. Hráč může před ukončením soupisek pro nový ročník na základě vyplnění přestupního lístku přestoupit do jiného týmu HLA. Po ukončení soupisek a během sezony může hráč přestoupit taktéž, ale jeho přestupní lístek musí být stvrzen podpisem manažera týmu, jenž chce opustit, jako důkaz, že je tímto týmem uvolněn. Každému hráči je umožněn pouze jeden přestup během jednoho soutěžního ročníku.
 5. Přestupy hráčů během rozehrané soutěže lze uskutečnit do konce kalendářního roku,tedy do 31.12. Samozřejmě za platných podmínek stanovených v pravidlech HLA !
 6. Každý tým vypíše před zápasem "Zápis o utkání", který si domácí tým vyzvedne u časomíry a vyplněný od obou mužstev ho tamtéž odevzdá. Po zápase kapitáni tento "Zápis o utkání" podepíší. Časoměřič NEBUDE vypisovat zápisy o utkání! Do zápisu budou uvedeny všechny osoby, jež se budou během zápasu v prostorách střídačky pohybovat tzn.i hráči v civilu,trenéři aj. Tým za tyto lidi zodpovídá a v případě porušení pravidel HLA těmito osobami ponese následky včetně pokut.
 7. Bez základní hokejové výstroje (chrániče nohou, kalhoty, rukavice, vesta a přilba) nebude hráči dovoleno nastoupit k zápasu.
 8. Všichni hráči jednoho týmu musí mít stejné dresy s čísly (jmény) – domácí tým se přizpůsobuje hostům.
 9. O celkovém (průběžném) umístění týmu rozhodují výsledky zápasů. V případě shodnosti bodů v konečné fázi základní části bude o pořadí týmů rozhodovat tabulka vzájemných zápasů (body, skóre ze vzájemných zápasů). Budou-li i přes tato kritéria týmy na stejné úrovni, rozhodne větší počet vstřelených branek v základní části celé soutěže, případně menší počet obdržených branek (v základní části)
 10. Pro řešení sporných situací aj. je stanovena komise HLA složená z těchto zástupců: Lidral Bohumil, Rehanzl Vladimír, Kohout Josef. Bude-li k řešení kdokoliv z týmu, jehož člen je v komisi HLA, nemůže se tento člen komise zúčastnit. Jeho úlohu přebírá ředitel soutěže.
  Komise HLA se bude scházet k řešení sporných a nejasných situací, které vyvstanou během soutěžního utkání (jemuž samozřejmě předchází doba nezbytná před zápasem a po zápase). Podnět k řešení dává ředitel soutěže po dohodě s časoměřičem (delegátem), jenž je přítomen každému utkání a může podat bližší informace k danému problému. Kterýkoliv tým má právo vyvolat zasedání komise HLA – toto je zpoplatněno částkou 500,- Kč do pokladny HLA. Poplatek bude zaplacen hned v den řízení komise HLA.
 11. Dojde-li k inzultaci, rozhodčí okamžitě ukončí zápas a opustí hrací plochu. Tým jehož hráč se provinil prohrává kontumačně. Bude-li brankový rozdíl v čase ukončení zápasu větší než 5 branek, zůstává v platnosti aktuální výsledek. Bude-li rozdíl branek menší než 5 gólů, následuje kontumační výsledek 0:5.(dle pravidel IIHF). Tým, jehož hráč se dopustí inzultace, bude potrestán pokutou ve výši ceny jednoho kompletního zápasu (ta bude zaplacena z předem vybrané kauce).
 12. Družstvu, které nasadí do hry neregistrovaného hráče (myšleno pro soutěž HLA), bude zkontumován výsledek dle pravidel IIHF. Rovněž v tomto případě bude tým potrestán pokutou ve výši jednoho kompletního zápasu (ta bude zaplacena z předem vybrané částky na ledy).
 13. Každý tým složí před začátkem sezony kauci 4000 Kč. Ta bude na konci sezóny vyplacena zpět. Kauce musí být uložena po celou sezónu ve výši 4000 Kč. tzn, že když z jakéhokoliv důvodu bude kauce ztržena, musí být obnovena do plné výše a to nejpozději do následujícího utkání svého týmu. V případě nedoplacení kauce, se následující utkání týmu řeší jako kontumace až do doby, než bude kauce doplacena.
 14. Všechny zápasy budou předplaceny ve dvou splátkách. První polovina sezóny bude zaplacena do 28.září na účet, jenž bude sdělen všem týmům mailem. Druhá polovina sezóny bude zaplacena do 1.prosince taktéž na účet. Družstva, která nezaplatí předem a včas budou ze soutěže vyloučena.